پشت صحنه سریال هزاردستان

۲۱۴

شبکه ۵
24 مرداد ماه 1399
23:17
طوفان تغییرات در سینمای ایران!
طوفان تغییرات در سینمای ایران!
۸۰
غیبت رویاپردازی در سینمای ایران!
غیبت رویاپردازی در سینمای ایران!
۱۱۱
سینمای ایران قهرمان دارد؟
سینمای ایران قهرمان دارد؟
۸۵
۹ آبان ۱۳۹۹
۹ آبان ۱۳۹۹
۹۰
عطش بازیگری در سینما !
عطش بازیگری در سینما !
۱۳۳
کارنامه بازیگری هدیه تهرانی
کارنامه بازیگری هدیه تهرانی
۲۵۸
به یاد اکبر عالمی
به یاد اکبر عالمی
۵۹
قسمت ۷۴
قسمت ۷۴
۲۶۵
مروری بر فیلم روزهای نارنجی
مروری بر فیلم روزهای نارنجی
۵۰
نقد فیلم روزهای نارنجی
نقد فیلم روزهای نارنجی
۸۳
مستندهای خوب زیاد داریم!
مستندهای خوب زیاد داریم!
۲۰۲
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
۱۲۸
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
۴۰۶
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
۸۴
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
۷۲
قسمت ۷۳
قسمت ۷۳
۲۶۰
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
۵۷
مکتب سورئالیسم
مکتب سورئالیسم
۲۱۳
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
۱۶۰
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
۳۳۲
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
۱۸۰
قسمت ۷۲
قسمت ۷۲
۲۸۷
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
۳۳۷
مرور اخبار هفتگی سینما
مرور اخبار هفتگی سینما
۱۴۹
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
۱۱۷
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۳۳
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
۱۹۰
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
۱۷۲
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
۱۵۸
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۲۹