گفتگو درباره تعطیلی سینما ها در دهه اول محرم

۱۱۴

شبکه ۵
24 مرداد ماه 1399
23:08
عطش بازیگری در سینما !
عطش بازیگری در سینما !
۱۱۳
کارنامه بازیگری هدیه تهرانی
کارنامه بازیگری هدیه تهرانی
۲۱۵
به یاد اکبر عالمی
به یاد اکبر عالمی
۴۵
قسمت ۷۴
قسمت ۷۴
۲۱۴
مروری بر فیلم روزهای نارنجی
مروری بر فیلم روزهای نارنجی
۳۸
نقد فیلم روزهای نارنجی
نقد فیلم روزهای نارنجی
۴۸
مستندهای خوب زیاد داریم!
مستندهای خوب زیاد داریم!
۱۹۶
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
مستند سازی با دوربین هشت میلیمتری!
۱۲۷
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
سینما قبل از انقلاب حرام بود!
۴۰۴
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
اربعین حوزه مستند را نجات داد!
۸۲
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
مستند ها جنبه توریستی دارد؟!
۷۱
قسمت ۷۳
قسمت ۷۳
۲۴۶
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
چرا از حوزه فرهنگ دفاع کرد؟!
۵۴
مکتب سورئالیسم
مکتب سورئالیسم
۲۱۱
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
وظایف و تاریخچه سازمان سینمایی
۱۵۵
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
چالش های اخلاقی جذاب در فیلمسازی !
۳۲۳
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
نقد فیلم هایلایت اصغر نعیمی
۱۷۳
قسمت ۷۲
قسمت ۷۲
۲۸۳
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
۳۲۲
مرور اخبار هفتگی سینما
مرور اخبار هفتگی سینما
۱۴۲
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
۱۱۴
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۳۱
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
۱۸۱
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
۱۶۶
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
۱۵۳
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۱۲۴
قسمت ۷۱
قسمت ۷۱
۲۴۵
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
۳۵۶
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
۲۷۵
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
۵۸۳