اخبار هفتگی سینما - انتخابات خانه سینما

۱۰۹

شبکه ۵
24 مرداد ماه 1399
23:05
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
۲۶۱
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
۱۶۲
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
۴۴۲
اخبار این هفته سینما
اخبار این هفته سینما
۱۱۲
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
۶۷
نقد فیلم بی حسی موضعی
نقد فیلم بی حسی موضعی
۱۶۵
آثار حسین مهکام
آثار حسین مهکام
۴۹
قسمت ۷۰
قسمت ۷۰
۳۳۶
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
۱۳۵
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
۱۶۲
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
۱۲۴
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
۱۸۸
چهار دهه با سینما
چهار دهه با سینما
۱۱۲
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
۱۳۳
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
۱۴۰
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
۷۹
بخش ویژه روز ملی سینما
بخش ویژه روز ملی سینما
۷۶
قسمت ۶۹
قسمت ۶۹
۲۵۸
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
۱۴۹
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
۱۴۰
نقد و بررسی فیلم لتیان
نقد و بررسی فیلم لتیان
۱۹۶
جزئیات فیلم لتیان
جزئیات فیلم لتیان
۱۲۰
قسمت ۶۸
قسمت ۶۸
۳۶۲
تحریف واقعیات در برخی آثار
تحریف واقعیات در برخی آثار
۱۷۵
ساختن و پرداختن به اثار و رجوع به تاریخ
ساختن و پرداختن به اثار و رجوع به تاریخ
۱۴۳
حماسه عاشورا به تصویر فیلم روز واقعه
حماسه عاشورا به تصویر فیلم روز واقعه
۶۱۸
گفتگو با میکائیل شهرستانی - روش های آموزش بازیگری
گفتگو با میکائیل شهرستانی - روش های آموزش بازیگری
۲۵۹
جدایی بازیگران از فیلم بدون همه چیز !
جدایی بازیگران از فیلم بدون همه چیز !
۱۳۹
تعطیلی سینما ها
تعطیلی سینما ها
۹۸
آخرین اتفاقات برگزاری بخش نخست شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
آخرین اتفاقات برگزاری بخش نخست شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
۹۰