در پیرامون انتشار گواهی مالکیت فیلم ها

۹۴

شبکه ۵
24 مرداد ماه 1399
22:41
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
۱۹۷
مرور اخبار هفتگی سینما
مرور اخبار هفتگی سینما
۷۷
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
۵۶
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۸۴
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
۹۷
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
۱۱۷
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
۷۷
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۸۴
قسمت ۷۱
قسمت ۷۱
۱۶۸
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
۳۰۷
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
۲۱۹
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
۴۹۸
اخبار این هفته سینما
اخبار این هفته سینما
۱۲۸
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
۱۰۵
نقد فیلم بی حسی موضعی
نقد فیلم بی حسی موضعی
۲۱۹
آثار حسین مهکام
آثار حسین مهکام
۶۵
قسمت ۷۰
قسمت ۷۰
۳۷۳
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
۱۵۸
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
۱۸۴
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
۱۳۹
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
۲۰۸
چهار دهه با سینما
چهار دهه با سینما
۱۲۸
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
۱۴۹
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
۱۵۳
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
۹۷
بخش ویژه روز ملی سینما
بخش ویژه روز ملی سینما
۸۶
قسمت ۶۹
قسمت ۶۹
۲۸۴
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
۱۷۱
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
۱۶۱
نقد و بررسی فیلم لتیان
نقد و بررسی فیلم لتیان
۲۲۸