سینمای ناطق - قسمت ششم

۱۵۳

شبکه ۵
24 مرداد ماه 1399
22:38
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
۱۶۸
مرور اخبار هفتگی سینما
مرور اخبار هفتگی سینما
۶۹
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
۴۴
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۷۲
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
۸۴
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
۱۱۰
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
۶۷
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۷۰
قسمت ۷۱
قسمت ۷۱
۱۵۷
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
۲۹۶
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
۲۰۹
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
۴۷۸
اخبار این هفته سینما
اخبار این هفته سینما
۱۲۴
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
۹۹
نقد فیلم بی حسی موضعی
نقد فیلم بی حسی موضعی
۲۰۱
آثار حسین مهکام
آثار حسین مهکام
۶۱
قسمت ۷۰
قسمت ۷۰
۳۶۴
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
۱۵۰
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
۱۷۷
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
۱۳۴
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
۲۰۳
چهار دهه با سینما
چهار دهه با سینما
۱۲۳
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
۱۴۱
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
۱۴۸
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
۹۰
بخش ویژه روز ملی سینما
بخش ویژه روز ملی سینما
۸۲
قسمت ۶۹
قسمت ۶۹
۲۷۳
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
۱۶۷
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
۱۵۶
نقد و بررسی فیلم لتیان
نقد و بررسی فیلم لتیان
۲۲۰