سینما حاتمی در گیشه

۷۶

شبکه ۵
24 مرداد ماه 1399
22:16
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
۲۳۹
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
۱۱۶
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
۳۹۳
اخبار این هفته سینما
اخبار این هفته سینما
۹۷
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
۴۸
نقد فیلم بی حسی موضعی
نقد فیلم بی حسی موضعی
۱۴۴
آثار حسین مهکام
آثار حسین مهکام
۴۱
قسمت ۷۰
قسمت ۷۰
۳۱۱
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
۱۱۹
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
۱۵۵
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
۱۲۰
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
۱۸۰
چهار دهه با سینما
چهار دهه با سینما
۱۰۵
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
۱۲۴
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
۱۳۶
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
۷۱
بخش ویژه روز ملی سینما
بخش ویژه روز ملی سینما
۶۳
قسمت ۶۹
قسمت ۶۹
۲۵۰
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
۱۴۰
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
۱۳۶
نقد و بررسی فیلم لتیان
نقد و بررسی فیلم لتیان
۱۸۳
جزئیات فیلم لتیان
جزئیات فیلم لتیان
۱۱۱
قسمت ۶۸
قسمت ۶۸
۳۵۴
تحریف واقعیات در برخی آثار
تحریف واقعیات در برخی آثار
۱۷۰
ساختن و پرداختن به اثار و رجوع به تاریخ
ساختن و پرداختن به اثار و رجوع به تاریخ
۱۳۸
حماسه عاشورا به تصویر فیلم روز واقعه
حماسه عاشورا به تصویر فیلم روز واقعه
۶۰۵
گفتگو با میکائیل شهرستانی - روش های آموزش بازیگری
گفتگو با میکائیل شهرستانی - روش های آموزش بازیگری
۲۵۳
جدایی بازیگران از فیلم بدون همه چیز !
جدایی بازیگران از فیلم بدون همه چیز !
۱۳۶
تعطیلی سینما ها
تعطیلی سینما ها
۹۵
آخرین اتفاقات برگزاری بخش نخست شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
آخرین اتفاقات برگزاری بخش نخست شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
۸۴