علی حاتمی را بهتر بشناسید

۹۹

شبکه ۵
24 مرداد ماه 1399
22:04
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
آموزش فیلمسازی - سینمای جنگ
۲۰۴
مرور اخبار هفتگی سینما
مرور اخبار هفتگی سینما
۸۱
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
تاریخ سینما - موج نو فرانسه
۵۷
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
نقد و بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۸۵
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
فیلم هایی که به مقاومت جنگ پرداخته اند
۱۰۰
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس
۱۲۱
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
میز نقد - آبادان ۱۱۶۰
۷۹
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
بررسی فیلم آبادان ۱۱۶۰
۸۸
قسمت ۷۱
قسمت ۷۱
۱۷۸
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
حامد عنقا و آثار پر حاشیه اش !
۳۰۹
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
آموزش فیلمسازی - توانایی بدنی و ایجاد خلاقیت
۲۲۰
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
آقازادگی در سینما با حامد عنقا !
۴۹۸
اخبار این هفته سینما
اخبار این هفته سینما
۱۲۸
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
تاریخ سینما - مکتب امپرسیونیسم
۱۰۵
نقد فیلم بی حسی موضعی
نقد فیلم بی حسی موضعی
۲۲۰
آثار حسین مهکام
آثار حسین مهکام
۶۵
قسمت ۷۰
قسمت ۷۰
۳۷۴
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
کارنامه بازیگری پارسا پیروزفر
۱۵۸
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
برگزاری اولین جشنواره سینمایی در شرایط کرونایی
۱۸۵
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
بازگشت مجید مجیدی با خورشید
۱۴۰
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
تغییر زندگی هادی حجازی‌فر پس از به شهرت رسیدن
۲۰۹
چهار دهه با سینما
چهار دهه با سینما
۱۲۹
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
آیا هادی حجازی‌فر پشت صحنه بداخلاق است؟
۱۵۰
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
هادی حجازی‌فر، بازیگری با شمایل یک عصیانگر
۱۵۴
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
مروری بر تاریخ ۱۲۰ ساله سینما در ایران
۹۸
بخش ویژه روز ملی سینما
بخش ویژه روز ملی سینما
۸۸
قسمت ۶۹
قسمت ۶۹
۲۸۵
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
کارنامه بازیگر امیر جدیدی
۱۷۱
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
بررسی فیلم هایی با مضمون سفر
۱۶۳
نقد و بررسی فیلم لتیان
نقد و بررسی فیلم لتیان
۲۳۰