رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز توانبخشی

۱۶۰

شبکه سلامت
25 مرداد ماه 1399
20:02
دیدگاه مردم پیرامون چاقی و کرونا
دیدگاه مردم پیرامون چاقی و کرونا
۴۵
نظرات مردم نسبت به تاثیر فضای مجازی در ایام کرونا
نظرات مردم نسبت به تاثیر فضای مجازی در ایام کرونا
۴۱
رزمنده سلامت از دوران دفاع مقدس تا ایام مبارزه با کرونا
رزمنده سلامت از دوران دفاع مقدس تا ایام مبارزه با کرونا
۱۴۷
تخصص راهکارهای تشخیص ویروس کرونا
تخصص راهکارهای تشخیص ویروس کرونا
۵۵
رزمنده دفاع مقدس تا ایام کرونا
رزمنده دفاع مقدس تا ایام کرونا
۴۷
دغدغه های بیماران غیر کرونایی برای حضور در بیمارستان
دغدغه های بیماران غیر کرونایی برای حضور در بیمارستان
۶۸
رزمنده سلامت از دوران دفاع مقدس
رزمنده سلامت از دوران دفاع مقدس
۹۹
همراه با کارشناس بهداشت هنگام نظارت
همراه با کارشناس بهداشت هنگام نظارت
۳۴
اهدا تجهیزات اتاق عمل استان اردبیل
اهدا تجهیزات اتاق عمل استان اردبیل
۴۳
دغدغه بیماران دیالیزی در ایام کرونا
دغدغه بیماران دیالیزی در ایام کرونا
۵۳
رزمنده سلامت از دوران دفاع مقدس
رزمنده سلامت از دوران دفاع مقدس
۳۰۴
پیشنهادات مردمی
پیشنهادات مردمی
۶۵
کمک همدلانه مجمع خیرین سلامت در راستای  امکانات و اقدامات آموزشی بیمارستان رازی
کمک همدلانه مجمع خیرین سلامت در راستای امکانات و اقدامات آموزشی بیمارستان رازی
۵۷
رویداد کارآفرینی فناوری های دیجیتال پزشکی و سلامت
رویداد کارآفرینی فناوری های دیجیتال پزشکی و سلامت
۵۴
تاثیر گروه درمانی بر بیماران اختلالات روانی
تاثیر گروه درمانی بر بیماران اختلالات روانی
۱۶۸
راههای تشخیص و پیشگیری از آلزایمر
راههای تشخیص و پیشگیری از آلزایمر
۶۰
کارشناس بهداشت هنگام نظارت  بهداشتی پمپ بنزین ها
کارشناس بهداشت هنگام نظارت بهداشتی پمپ بنزین ها
۷۴
آموزش پروتکل های بهداشتی در مدارس دانش آموزان ابتدایی
آموزش پروتکل های بهداشتی در مدارس دانش آموزان ابتدایی
۷۶
توصیه های بهداشتی تغذیه صحیح دانش آموزان در ایام کرونا
توصیه های بهداشتی تغذیه صحیح دانش آموزان در ایام کرونا
۸۲
تاثیر کرونا بر درمان کودکان کم توان
تاثیر کرونا بر درمان کودکان کم توان
۶۴
مجمع خیرین سلامت
مجمع خیرین سلامت
۵۷
ساخت مرکز دیالیز
ساخت مرکز دیالیز
۶۱
دغدغه های مردم در مواقع مراجعه به مراکز درمانی
دغدغه های مردم در مواقع مراجعه به مراکز درمانی
۱۰۱
اجرای طرح کاروان مهر
اجرای طرح کاروان مهر
۶۷
تامین و تجهیز مراکز درمانی در استان اردبیل
تامین و تجهیز مراکز درمانی در استان اردبیل
۹۹
سلامندی و ضرورت رعایت نکات بهداشتی در دوران کرونا
سلامندی و ضرورت رعایت نکات بهداشتی در دوران کرونا
۱۰۹
دردسر کرونا برای بیماران دیابتی
دردسر کرونا برای بیماران دیابتی
۱۷۳
پیشنهادات والدین برای کنترل ویروس کرونا در سال تحصیلی جدید
پیشنهادات والدین برای کنترل ویروس کرونا در سال تحصیلی جدید
۷۶
آغاز سال تحصیلی جدید همراه با آمادگی کامل مدارس برای مقابله با کرونا
آغاز سال تحصیلی جدید همراه با آمادگی کامل مدارس برای مقابله با کرونا
۱۰۱
دغدغه های بچه های سندرم داون در دوران کرونایی
دغدغه های بچه های سندرم داون در دوران کرونایی
۷۰