میلاد خزایی - تولید کننده قفل فولادی

۴۲۹

شبکه ۱
25 مرداد ماه 1399
16:03
شروع کار تولید ظروف سرامیکی
شروع کار تولید ظروف سرامیکی
۳۹
زهرا کاویان - تولیدکننده ظروف سرامیکی
زهرا کاویان - تولیدکننده ظروف سرامیکی
۳۲
فریبرز شکوهی - تولیدکننده مبلمان
فریبرز شکوهی - تولیدکننده مبلمان
۳۵
فریبرز شکوهی - زهرا کاویان - ۲ مهر ۱۳۹۹
فریبرز شکوهی - زهرا کاویان - ۲ مهر ۱۳۹۹
۱۱۶
شروع کار تولید مبلمان
شروع کار تولید مبلمان
۴۲
محمد قلی‌زاده
محمد قلی‌زاده
۱۶۰
ورشکستگی در تولید بیسکویت!
ورشکستگی در تولید بیسکویت!
۷۵
محمد قلیزاده - طراحی و ساخت خط تولید درب آسان بازشو
محمد قلیزاده - طراحی و ساخت خط تولید درب آسان بازشو
۵۵
شروع کار تولید درب آسان بازشو
شروع کار تولید درب آسان بازشو
۷۷
شهره آریافر - تولید کننده کیف
شهره آریافر - تولید کننده کیف
۱۴۴
قیمت گردو چقدره؟
قیمت گردو چقدره؟
۱۹۴
هر هکتار چقدر گردو می دهد؟
هر هکتار چقدر گردو می دهد؟
۹۲
فوت و فن گردو
فوت و فن گردو
۱۵۵
شروع کار باغداری گردو
شروع کار باغداری گردو
۸۷
محمد نوروزی - باغدار نمونه گردو
محمد نوروزی - باغدار نمونه گردو
۱۰۰
محمد نوروزی-شهره آریافر-۳۱ شهریور ۱۳۹۹
محمد نوروزی-شهره آریافر-۳۱ شهریور ۱۳۹۹
۲۳۶
شروع کار تولید کیف
شروع کار تولید کیف
۱۵۱
تاثیر کرونا بر تولید مانیتور پشت صندلی
تاثیر کرونا بر تولید مانیتور پشت صندلی
۹۷
شروع کار تولید مانیتور پشت صندلی
شروع کار تولید مانیتور پشت صندلی
۱۲۱
بهنام عطارد - تولیدکننده مانیتور پشت صندلی
بهنام عطارد - تولیدکننده مانیتور پشت صندلی
۸۸
قیمت ماشین لباسشویی ایرانی
قیمت ماشین لباسشویی ایرانی
۸۹
شروع کار تولید ماشین لباسشویی
شروع کار تولید ماشین لباسشویی
۸۳
حسن پیرسا - تولیدکننده ماشین لباسشویی
حسن پیرسا - تولیدکننده ماشین لباسشویی
۶۹
حسن پیرسا - بهنام عطارد - ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
حسن پیرسا - بهنام عطارد - ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۹۷
شرایط بهره برداری بادام زمینی
شرایط بهره برداری بادام زمینی
۱۱۵
شروع کسب و کار بادام زمینی
شروع کسب و کار بادام زمینی
۱۵۷
جابر کریم نژاد - تولید و فرآوری بادام زمینی
جابر کریم نژاد - تولید و فرآوری بادام زمینی
۱۱۴
مجید جانبزرگی - تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
مجید جانبزرگی - تولیدکننده دستگاه اندازه گیری
۷۲
جابر کریم نژاد - مجید جانبزرگی
جابر کریم نژاد - مجید جانبزرگی
۲۱۷
مستندی از کارآفرینی صالح میرزا آقایی
مستندی از کارآفرینی صالح میرزا آقایی
۲۶۴