خودخواهی پیشه کردن مقابل دیگران

۳۸۸

شبکه ۳
25 مرداد ماه 1399
14:00
امام حسین چرا به یمن نرفت؟!
امام حسین چرا به یمن نرفت؟!
۲۷
امام شدی سختی را تحمل کن!
امام شدی سختی را تحمل کن!
۲۴
امام حسین نمیخواست فرار کند!
امام حسین نمیخواست فرار کند!
۲۱
ابن عباس خیانت نکرد، بصیرت نداشت!
ابن عباس خیانت نکرد، بصیرت نداشت!
۱۷
شاه عباسی فقط نمادین بود!
شاه عباسی فقط نمادین بود!
۱۸
تو را هم مثل پدرت فریب میدهند!
تو را هم مثل پدرت فریب میدهند!
۱۵
بررسی دوران امامت و زمینه های قیام حضرت سیدالشهدا (ع)
بررسی دوران امامت و زمینه های قیام حضرت سیدالشهدا (ع)
۲۳۱
شعله غضب خدا را خاموش میکند!
شعله غضب خدا را خاموش میکند!
۲۲۰
چه چیزهایی مردم را آزار میدهد؟
چه چیزهایی مردم را آزار میدهد؟
۱۶۲
من تو را برای خودم میسازم!
من تو را برای خودم میسازم!
۱۱۰
نامه ای به امام صادق
نامه ای به امام صادق
۱۰۳
خدمت همه جانبه به مردم ( نامه حضرت امام صادق علیه السلام به استاندار اهواز )
خدمت همه جانبه به مردم ( نامه حضرت امام صادق علیه السلام به استاندار اهواز )
۴۰۷
سی هزار نفر در جمل کشته شدند!
سی هزار نفر در جمل کشته شدند!
۵۰۴
پیامبر اسیر را نمیکشت!
پیامبر اسیر را نمیکشت!
۲۸۸
حاکم شراب خوار!
حاکم شراب خوار!
۲۶۷
منافقین در اسلام!
منافقین در اسلام!
۱۷۰
به پیامبر دروغ نسبت دادند!
به پیامبر دروغ نسبت دادند!
۱۷۶
خطبه ۲۱۰ نهج البلاغه
خطبه ۲۱۰ نهج البلاغه
۶۴۳
عبادت یکی از اوامر الهی است
عبادت یکی از اوامر الهی است
۲۶۸
زیرکی که عبادت حق میکند
زیرکی که عبادت حق میکند
۱۹۶
زاهد نگاهش خدایی است!
زاهد نگاهش خدایی است!
۱۲۴
سیره تربیتی انبیاء الهی در قرآن کریم (حضرت موسی علیه السلام) - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
سیره تربیتی انبیاء الهی در قرآن کریم (حضرت موسی علیه السلام) - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۵۸۰
امام حسین ابدیت پیدا کرد!
امام حسین ابدیت پیدا کرد!
۴۶۴
دین قواعد زندگی است!
دین قواعد زندگی است!
۲۷۸
دین ابزار شده است
دین ابزار شده است
۲۲۸
حساسیت خدا روی دین
حساسیت خدا روی دین
۳۰۴
دین ناخالص یعنی چه
دین ناخالص یعنی چه
۲۰۳
تحلیل تاریخ اسلام
تحلیل تاریخ اسلام
۶۱۳
ما چقدر زمان داریم؟
ما چقدر زمان داریم؟
۳۶۰
ما در مسیر ابدیت هستیم
ما در مسیر ابدیت هستیم
۲۱۷