همراه با دواطلبان آزمون ارشد زیر سایه کرونا

۱۵۳

دغدغه بیماران دیالیزی در ایام کرونا
دغدغه بیماران دیالیزی در ایام کرونا
۲۷
رزمنده سلامت از دوران دفاع مقدس
رزمنده سلامت از دوران دفاع مقدس
۲۳۸
پیشنهادات مردمی
پیشنهادات مردمی
۴۲
کمک همدلانه مجمع خیرین سلامت در راستای  امکانات و اقدامات آموزشی بیمارستان رازی
کمک همدلانه مجمع خیرین سلامت در راستای امکانات و اقدامات آموزشی بیمارستان رازی
۴۲
رویداد کارآفرینی فناوری های دیجیتال پزشکی و سلامت
رویداد کارآفرینی فناوری های دیجیتال پزشکی و سلامت
۴۳
تاثیر گروه درمانی بر بیماران اختلالات روانی
تاثیر گروه درمانی بر بیماران اختلالات روانی
۱۳۱
راههای تشخیص و پیشگیری از آلزایمر
راههای تشخیص و پیشگیری از آلزایمر
۴۶
کارشناس بهداشت هنگام نظارت  بهداشتی پمپ بنزین ها
کارشناس بهداشت هنگام نظارت بهداشتی پمپ بنزین ها
۶۰
آموزش پروتکل های بهداشتی در مدارس دانش آموزان ابتدایی
آموزش پروتکل های بهداشتی در مدارس دانش آموزان ابتدایی
۶۱
توصیه های بهداشتی تغذیه صحیح دانش آموزان در ایام کرونا
توصیه های بهداشتی تغذیه صحیح دانش آموزان در ایام کرونا
۷۲
تاثیر کرونا بر درمان کودکان کم توان
تاثیر کرونا بر درمان کودکان کم توان
۴۸
مجمع خیرین سلامت
مجمع خیرین سلامت
۴۷
ساخت مرکز دیالیز
ساخت مرکز دیالیز
۴۹
دغدغه های مردم در مواقع مراجعه به مراکز درمانی
دغدغه های مردم در مواقع مراجعه به مراکز درمانی
۸۷
اجرای طرح کاروان مهر
اجرای طرح کاروان مهر
۵۷
تامین و تجهیز مراکز درمانی در استان اردبیل
تامین و تجهیز مراکز درمانی در استان اردبیل
۸۹
سلامندی و ضرورت رعایت نکات بهداشتی در دوران کرونا
سلامندی و ضرورت رعایت نکات بهداشتی در دوران کرونا
۹۶
دردسر کرونا برای بیماران دیابتی
دردسر کرونا برای بیماران دیابتی
۱۶۳
پیشنهادات والدین برای کنترل ویروس کرونا در سال تحصیلی جدید
پیشنهادات والدین برای کنترل ویروس کرونا در سال تحصیلی جدید
۶۱
آغاز سال تحصیلی جدید همراه با آمادگی کامل مدارس برای مقابله با کرونا
آغاز سال تحصیلی جدید همراه با آمادگی کامل مدارس برای مقابله با کرونا
۹۲
دغدغه های بچه های سندرم داون در دوران کرونایی
دغدغه های بچه های سندرم داون در دوران کرونایی
۵۷
دغدغه های کادر درمان در مبارزه با کرونا
دغدغه های کادر درمان در مبارزه با کرونا
۸۴
نظرات مردم درمورد رعایت پروتکل های بهداشتی در مترو
نظرات مردم درمورد رعایت پروتکل های بهداشتی در مترو
۶۲
مجموعه ای از اقدامات خیر خواهانه در راستای توجه به سلامت استان آذربایجان
مجموعه ای از اقدامات خیر خواهانه در راستای توجه به سلامت استان آذربایجان
۶۹
توسعه تجهیزات بیمارستان های آذربایجان غربی
توسعه تجهیزات بیمارستان های آذربایجان غربی
۸۳
عملیات روزانه ضدعفونی مترو
عملیات روزانه ضدعفونی مترو
۷۶
پای حرف دل روشنان در روزهای کرونایی
پای حرف دل روشنان در روزهای کرونایی
۸۷
رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز تصویر برداری
رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز تصویر برداری
۷۴
احداث مرکز خدمات سلامت شهرستان نمین
احداث مرکز خدمات سلامت شهرستان نمین
۹۱
بررسی چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس
بررسی چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس
۲۵۴