۲۵ مرداد ۱۳۹۹

۱۹۵

شبکه ۵
25 مرداد ماه 1399
13:35
۵ مهر ۱۳۹۹
۵ مهر ۱۳۹۹
۶۲
تجربه ی ۱۰ ساله اعتیاد به شیشه ...
تجربه ی ۱۰ ساله اعتیاد به شیشه ...
۵۳
۲۰ سال درگیری با مواد ..
۲۰ سال درگیری با مواد ..
۱۱۷
نقش اکسیژن فضای خونه  برای فرزندان !
نقش اکسیژن فضای خونه برای فرزندان !
۳۹
ضرورت عقب انداختن سن اعتیاد جامعه
ضرورت عقب انداختن سن اعتیاد جامعه
۲۷
تجارت بسیار پرسود مواد مخدر
تجارت بسیار پرسود مواد مخدر
۷۸
کتابهای آموزشی بدون محتوای پیشگیری اعتیاد
کتابهای آموزشی بدون محتوای پیشگیری اعتیاد
۲۲
پیشگیری اعتیاد به معنای واقعی
پیشگیری اعتیاد به معنای واقعی
۱۷
۱ مهر ۱۳۹۹
۱ مهر ۱۳۹۹
۱۰۱
زنگ خطر بزرگی برای همه !
زنگ خطر بزرگی برای همه !
۱۶۸
یک مربی کشتی درگیر اعتیاد ...
یک مربی کشتی درگیر اعتیاد ...
۱۶۴
اصرار بر تجربه ی خلاف با بهانه های مختلف
اصرار بر تجربه ی خلاف با بهانه های مختلف
۶۵
کنترل فرزندان در خانواده ها
کنترل فرزندان در خانواده ها
۷۷
اصلی ترین عامل اعتیاد نوجوانان
اصلی ترین عامل اعتیاد نوجوانان
۹۳
تغییر زندگی با مهارت نه گفتن
تغییر زندگی با مهارت نه گفتن
۱۰۵
درد بهانه ای برای مصرف هروئین
درد بهانه ای برای مصرف هروئین
۶۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۴
ازدواج ناموفق و اعتیاد ...
ازدواج ناموفق و اعتیاد ...
۱۵۶
آمار مصرف کنندگان مواد در کشور
آمار مصرف کنندگان مواد در کشور
۷۲
گرایش به اعتیاد در سنین کم
گرایش به اعتیاد در سنین کم
۳۵
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
۱۵۳
دلایل خیابانی شدن کودک
دلایل خیابانی شدن کودک
۴۸
نبود مادر و زندگی با نامادری
نبود مادر و زندگی با نامادری
۳۷
ترک اعتیاد برای آقایان راحت تر است
ترک اعتیاد برای آقایان راحت تر است
۹۴
پدر مثل خلبان می ماند
پدر مثل خلبان می ماند
۸۰
ای کاش پدر و  مادرم معتاد نبودن
ای کاش پدر و مادرم معتاد نبودن
۱۵۸
راه کاهش کودکان کار
راه کاهش کودکان کار
۵۴
ماجرای اعتیاد
ماجرای اعتیاد
۶۸
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۸
اعتیاد ، مهمترین عامل اختلافات
اعتیاد ، مهمترین عامل اختلافات
۸۲