محمد علی رحمانی - پرورش دهنده ماهی

۱۰۰

شبکه شما
25 مرداد ماه 1399
11:14
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۸۹
زینب سیدین - کارآفرین
زینب سیدین - کارآفرین
۱۵۱
سید مهدی هاشمی - تولید کننده مبلمان
سید مهدی هاشمی - تولید کننده مبلمان
۸۴
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۰۱
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
دکتر سجادی - تولید کننده گیاهان دارویی
۷۲
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
فرهاد بهزادی - تولید کننده صنایع دستی
۱۳۶
خانم براتی - تولیدکننده فرش
خانم براتی - تولیدکننده فرش
۱۸۸
روستای رودک
روستای رودک
۱۳۵
موسی غلام زاده تولید کننده انار
موسی غلام زاده تولید کننده انار
۱۱۶
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی
۹۳
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
روح الله عباسپور - پرورش دهنده ماهی
۱۰۳
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
فروغ پور کلهر - تولید کننده گیاهان آپارتمانی
۱۰۷
صنایع چوب
صنایع چوب
۱۰۰
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
محمد حسن شریعتی - تولید کننده زعفران
۱۲۷
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
حجت الله شجاعی لنگری - تولید کننده عرقیجات گیاهی
۱۱۹
کشاورزی روستای بهرام آباد
کشاورزی روستای بهرام آباد
۱۱۵
اصغر نوروزی - تولیدکننده پوشاک
اصغر نوروزی - تولیدکننده پوشاک
۱۰۲
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
حجت بنکدار گلخوارانی - تولید کننده گیلاس
۱۷۳
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
علی حسین پاشا - تولید کننده مرکبات
۱۲۴
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
ثریا زائر اومالی - تولید کننده پوشاک
۱۳۸
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
حسین محمودی - تولیدکننده لیموترش
۱۳۱
اکبر امانی - زنبور داری
اکبر امانی - زنبور داری
۲۲۳
پروانه عشقی مهربان - تولیدکننده صنایع دستی
پروانه عشقی مهربان - تولیدکننده صنایع دستی
۱۳۴
مجتبی لاریجانی - تولید کننده کاکتوس
مجتبی لاریجانی - تولید کننده کاکتوس
۱۰۳
رضا صفریان - تولید کننده بنفشه آفریقایی
رضا صفریان - تولید کننده بنفشه آفریقایی
۱۱۰
مرتضی غلامی - پرورش دهنده ماهی
مرتضی غلامی - پرورش دهنده ماهی
۱۳۵
حسن موفق - تولیدکننده بنفشه آفریقایی
حسن موفق - تولیدکننده بنفشه آفریقایی
۱۰۵
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
طاهره حیدری - تولیدکننده عرقیات گیاهی - تنکابن
۱۵۶
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی - تنکابن
محراب محبی - تولید کننده ظروف سفالی - تنکابن
۱۰۳