ارتباط مستقیم -پایگاه شکاری شهید نوژه - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

۱۲۶

شبکه کردستان
25 مرداد ماه 1399
10:47
افتتاح پروژه های مشارکتی سپاه و نهادهای دولتی
افتتاح پروژه های مشارکتی سپاه و نهادهای دولتی
۷۲
ققنوس جنوب - ۳ مهر ۱۳۹۹
ققنوس جنوب - ۳ مهر ۱۳۹۹
۴۵
ارمغان خدمت
ارمغان خدمت
۶۵
بزرگداشت استاد شهریار - تبریز - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
بزرگداشت استاد شهریار - تبریز - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
۶۷
ارمغان خدمت - ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
ارمغان خدمت - ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
۴۷
مجید بربری
مجید بربری
۱۲۰
ارمغان خدمت
ارمغان خدمت
۷۴
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - شهرستان بیجار
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - شهرستان بیجار
۹۶
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۳
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۳
۱۳۵
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۲
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹-بخش ۲
۸۵
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی - ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
۸۹
مثبت پنجاه - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
مثبت پنجاه - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۲۴
تعاون و اشتغال
تعاون و اشتغال
۱۰۸
حدیث دلدادگی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
حدیث دلدادگی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
۷۶
انتخاب ۱۱ - بخش ۲
انتخاب ۱۱ - بخش ۲
۲۴۹
انتخاب ۱۱ - بخش ۱
انتخاب ۱۱ - بخش ۱
۱۶۶
مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان
مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان
۲۵۱
نهضت سراسری کمک مومنانه سنندج  - ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
نهضت سراسری کمک مومنانه سنندج - ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۵
عاشق حقیقی
عاشق حقیقی
۱۱۵
ارمغان خدمت
ارمغان خدمت
۱۰۲
گرامیداشت روز پزشک
گرامیداشت روز پزشک
۷۹
یک فیلم - ناخدا خورشید
یک فیلم - ناخدا خورشید
۱۲۹
یک فیلم یک تجربه
یک فیلم یک تجربه
۱۴۷
پروژه مهر و آغاز ثبت نام مدارس  - ۹ مرداد ۱۳۹۹
پروژه مهر و آغاز ثبت نام مدارس - ۹ مرداد ۱۳۹۹
۱۸۴
۴ سوی علم
۴ سوی علم
۱۵۱
از میهم تا رمادی
از میهم تا رمادی
۱۶۸
شهید حسین حیدری
شهید حسین حیدری
۱۵۸
آسیب‌ های اجتماعی و راهکارها
آسیب‌ های اجتماعی و راهکارها
۱۳۴
دانشگاه هنر تهران
دانشگاه هنر تهران
۲۳۱