طرح سالار زدایی

2,837

شبکه نسیم
25 مرداد ماه 1399
00:49
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,715
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,785
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,898
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,810
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,071
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,115
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,639
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,467
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,006
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۲۹
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,864
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,055
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۹۱
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,429
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۶۹
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۹۰۲
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۵۴
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,393
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۷۶
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۵۴
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,972
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
3,006
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,175
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,220
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,390
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,825
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,030
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,100
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,609