کی بود گفت مچ بندازیم ؟!

13,736

شبکه نسیم
25 مرداد ماه 1399
00:44
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,775
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,670
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,891
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,800
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,056
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,102
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,632
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,457
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
۹۹۶
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۱۹
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,848
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,049
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۸۲
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,412
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۶۵
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۸۹۲
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۴۹
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,386
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۶۳
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۴۸
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,965
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
2,998
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,161
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,205
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,373
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,816
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,019
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,060
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,597