پشیمونی از نقش آفرینی

1,891

شبکه نسیم
25 مرداد ماه 1399
00:43
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,782
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,677
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,748
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,801
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,059
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,104
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,633
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,459
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,000
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۲۱
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,853
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,049
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۸۳
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,414
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۶۵
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۸۹۲
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۴۹
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,387
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۶۴
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۴۸
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,965
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
2,998
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,164
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,209
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,376
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,818
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,019
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,066
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,598