خاطره ی بامزه مشایخی از هتل

1,475

شبکه نسیم
25 مرداد ماه 1399
00:22
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,884
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,744
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,832
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,912
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,822
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,087
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,134
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,651
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,012
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۳۶
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,878
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,061
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۹۸
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,439
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۷۴
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۹۰۸
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۶۱
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,403
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۸۴
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۶۰
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,975
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
3,010
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,182
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,236
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,401
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,832
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,035
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,135
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,618