کارگردان های محبوب مشایخی

۸۲۱

شبکه نسیم
25 مرداد ماه 1399
00:15
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,785
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,679
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,749
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,894
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,802
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,059
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,104
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,634
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,459
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,001
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,854
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,049
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۸۴
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,416
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۶۵
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۸۹۲
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۴۹
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,387
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۶۵
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۴۸
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,966
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
2,999
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,165
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,210
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,377
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,819
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,020
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,067
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,599