چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده

1,050

شبکه نسیم
24 مرداد ماه 1399
23:46
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,786
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,680
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,750
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,895
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,803
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,060
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,106
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,635
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,460
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,002
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۲۵
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,855
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۸۵
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,419
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۶۶
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۸۹۳
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۵۰
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,388
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۶۶
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۴۹
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,966
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
2,999
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,165
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,210
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,378
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,819
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,020
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,067
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,599