خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی

۹۷۵

شبکه نسیم
24 مرداد ماه 1399
23:39
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,724
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,626
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,682
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,877
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,781
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,038
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,085
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,617
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,446
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
۹۸۹
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۱۱
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,833
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,042
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,395
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۵۸
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۸۸۷
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۴۳
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,378
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۵۶
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۳۶
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,960
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
2,991
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,151
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,191
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,364
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,805
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,011
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,028
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,586