روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !

۸۸۸

شبکه نسیم
24 مرداد ماه 1399
23:31
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,737
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,631
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,686
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,878
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,784
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,041
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,089
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,619
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,448
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
۹۹۰
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۱۲
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,835
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,043
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۷۷
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,397
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۵۹
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۴۴
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,380
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۵۷
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۳۷
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,960
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
2,991
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,151
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,194
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,365
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,808
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,013
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,033
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,588