داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !

۶۴۴

شبکه نسیم
24 مرداد ماه 1399
23:30
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,742
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,641
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,700
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,879
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,787
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,043
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,090
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,621
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,450
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
۹۹۰
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۱۲
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,837
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,044
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۷۷
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,399
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۵۹
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۸۸۹
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,381
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۵۷
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۴۰
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,961
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
2,993
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,153
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,198
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,367
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,809
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,014
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,040
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,589