لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !

3,383

شبکه نسیم
24 مرداد ماه 1399
23:26
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,767
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,664
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,729
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,888
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,797
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,051
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,098
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,630
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,455
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
۹۹۴
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۱۸
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,846
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,048
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۸۱
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,410
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۶۴
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۸۹۱
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۴۸
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۶۱
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۴۷
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,963
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
2,995
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,159
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,202
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,371
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,813
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,016
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,054
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,594