راننده های فرودگاه و مسافران بور !

۶۷۵

شبکه نسیم
24 مرداد ماه 1399
23:25
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,821
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,708
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,776
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,897
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,810
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,070
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,112
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,638
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,465
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,005
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۲۹
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,860
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,054
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۸۹
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,424
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۶۹
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۸۹۹
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۵۳
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,392
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۵۳
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,970
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
3,003
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,172
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,215
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,386
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
1,824
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,027
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,094
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,606