قسمت ۸ - فصل دوم

3,362

شبکه ۳
24 مرداد ماه 1399
22:17
وقتی گاو و گوسفند میاری برای معرفی کسب و کارت!
وقتی گاو و گوسفند میاری برای معرفی کسب و کارت!
1,727
اجرای متفاوت برای معرفی کلاه کاسکت
اجرای متفاوت برای معرفی کلاه کاسکت
1,107
قسمت ۱۷ - فصل دوم
قسمت ۱۷ - فصل دوم
1,509
کسب و کار گردشگری عشایر
کسب و کار گردشگری عشایر
۶۹۹
شوخی با داوران میدون!
شوخی با داوران میدون!
4,958
پذیرایی دودی از داورهای میدون!
پذیرایی دودی از داورهای میدون!
۸۴۰
انفجار مهارت ها در میدون توسط حمید سلیمی
انفجار مهارت ها در میدون توسط حمید سلیمی
۶۸۶
قسمت ۱۶ - فصل دوم
قسمت ۱۶ - فصل دوم
۴۱۹
لحظه حساس انتخاب کسب و کار برتر
لحظه حساس انتخاب کسب و کار برتر
۹۸۱
تولید پاگیره دستشویی؟!
تولید پاگیره دستشویی؟!
۵۷۰
آرزوی متفاوت کودک و اشک های داوران میدون
آرزوی متفاوت کودک و اشک های داوران میدون
2,647
صنعت جذاب مینا کاری!
صنعت جذاب مینا کاری!
۵۷۱
پینوکیو در صحنه میدون !
پینوکیو در صحنه میدون !
۶۲۱
قسمت ۱۵ - فصل دوم
قسمت ۱۵ - فصل دوم
1,670
باغداری که واسطه ها رو کنار زد!
باغداری که واسطه ها رو کنار زد!
1,039
لوسترسازی که با صد هزار تومان شروع کرد!
لوسترسازی که با صد هزار تومان شروع کرد!
۷۸۷
ادای احترام میثم حیدری به جامعه پزشکی
ادای احترام میثم حیدری به جامعه پزشکی
۲۵۸
شعیب نادعلی - تولید چراغ
شعیب نادعلی - تولید چراغ
۲۸۹
کارآفرینی که برای حقوق کارمنداش ماشین زیرپاشو فروخت
کارآفرینی که برای حقوق کارمنداش ماشین زیرپاشو فروخت
۲۵۰
قسمت ۱۴ - فصل دوم
قسمت ۱۴ - فصل دوم
1,327
حاج آقا بنیسی بازی می سازد !
حاج آقا بنیسی بازی می سازد !
۷۴۹
یخچال های هیبریدی !
یخچال های هیبریدی !
۴۳۲
گرفتن حال اساسی از نتانیاهو
گرفتن حال اساسی از نتانیاهو
۵۱۴
محصولی که لغزندگی سطح را از بین میبرد !
محصولی که لغزندگی سطح را از بین میبرد !
۲۷۶
شیخ بهایی چه تولید کرد؟
شیخ بهایی چه تولید کرد؟
۴۰۱
بابای مهربون میدون و معرفی بیماری ناشناخته
بابای مهربون میدون و معرفی بیماری ناشناخته
۲۹۱
قسمت ۱۳ - فصل دوم
قسمت ۱۳ - فصل دوم
1,299
قسمت ۱۲ - فصل دوم
قسمت ۱۲ - فصل دوم
2,729
قسمت ۱۱ - فصل دوم
قسمت ۱۱ - فصل دوم
2,032
لحظات نفسگیر انتخاب کارآفرین برتر
لحظات نفسگیر انتخاب کارآفرین برتر
1,049