جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟

10,652

شبکه نسیم
23 مرداد ماه 1399
22:27
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
10,358
تو کانادا پیک موتوری بودم!
تو کانادا پیک موتوری بودم!
3,083
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
2,350
همه با این ترانه خاطره دارن!
همه با این ترانه خاطره دارن!
2,988
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
2,510
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
3,921
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
2,118
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
2,095
خسرو شکیبایی در خندوانه!
خسرو شکیبایی در خندوانه!
13,419
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
2,263
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
1,528
استندآپ کمدی رضا احسان پور
استندآپ کمدی رضا احسان پور
1,603
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
1,653
۲۴ مرداد ۳۹۹
۲۴ مرداد ۳۹۹
2,848
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
3,661
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
2,276
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
10,080
خواندن در خانواده ما تفریح است!
خواندن در خانواده ما تفریح است!
1,082
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
1,983
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
۷۹۸
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
۷۳۳
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
2,139
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
1,277
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
1,816
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
1,556
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
۸۴۷
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
1,371
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
1,317
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
1,787