شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!

1,817

شبکه نسیم
24 مرداد ماه 1399
00:01
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
2,813
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
11,696
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
13,768
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
1,896
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
1,805
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
2,066
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
6,108
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
3,637
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
1,463
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,003
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
۸۲۷
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
4,859
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,052
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
۹۸۷
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
1,423
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
۶۶۸
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
۸۹۸
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
۶۵۱
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
3,391
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
۶۷۱
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
۶۵۰
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
4,969
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
3,001
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,169
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
3,213
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
2,382
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,024
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
2,084
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
1,603