۲۳ مرداد ۱۳۹۹

2,234

شبکه نسیم
23 مرداد ماه 1399
21:59
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
10,761
تو کانادا پیک موتوری بودم!
تو کانادا پیک موتوری بودم!
3,403
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
2,517
همه با این ترانه خاطره دارن!
همه با این ترانه خاطره دارن!
3,173
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
2,699
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
4,366
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
2,342
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
2,263
خسرو شکیبایی در خندوانه!
خسرو شکیبایی در خندوانه!
13,617
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
2,362
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
1,606
استندآپ کمدی رضا احسان پور
استندآپ کمدی رضا احسان پور
1,736
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
1,753
۲۴ مرداد ۳۹۹
۲۴ مرداد ۳۹۹
2,962
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
10,882
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
3,796
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
2,340
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
10,167
خواندن در خانواده ما تفریح است!
خواندن در خانواده ما تفریح است!
1,137
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
2,108
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
۸۵۵
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
۷۹۷
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
1,343
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
1,876
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
1,617
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
۸۹۵
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
1,435
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
1,389
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
1,904