مطبوعات خیلی شیطنت می کنند

1,884

شبکه نسیم
20 مرداد ماه 1399
22:32
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
10,452
تو کانادا پیک موتوری بودم!
تو کانادا پیک موتوری بودم!
3,158
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
2,386
همه با این ترانه خاطره دارن!
همه با این ترانه خاطره دارن!
3,032
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
2,556
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
4,019
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
2,177
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
2,138
خسرو شکیبایی در خندوانه!
خسرو شکیبایی در خندوانه!
13,461
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
2,283
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
1,551
استندآپ کمدی رضا احسان پور
استندآپ کمدی رضا احسان پور
1,629
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
1,681
۲۴ مرداد ۳۹۹
۲۴ مرداد ۳۹۹
2,882
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
10,703
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
3,698
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
2,291
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
10,098
خواندن در خانواده ما تفریح است!
خواندن در خانواده ما تفریح است!
1,098
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
2,016
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
۸۱۵
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
۷۴۷
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
2,170
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
1,296
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
1,830
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
1,570
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
۸۵۷
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
1,384
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
1,337
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
1,819