اخشابی: عید غدیر عید اختصاصی شیعیان است

۱۷۷

شبکه فارس
17 مرداد ماه 1399
10:22