پرواز در عصر جدید!

49,161

شبکه ۳
15 مرداد ماه 1399
23:10
!!تو لحظات پایانی به اعجوبه های کوچک و گروه مجاز چی گذشت
!!تو لحظات پایانی به اعجوبه های کوچک و گروه مجاز چی گذشت
2,311
نینجاها و اعجوبه ها، باهم چی کار دارن؟
نینجاها و اعجوبه ها، باهم چی کار دارن؟
26,245
چه فوتبال باحالی بازی میکنن
چه فوتبال باحالی بازی میکنن
19,347
گروه مُجاز باهم قهر و دعوا داشتن!
گروه مُجاز باهم قهر و دعوا داشتن!
2,210
علی اعجوبه، برای امام رضا چی خوند؟
علی اعجوبه، برای امام رضا چی خوند؟
2,900
گچکار به کمک گروه مجاز میاد؟
گچکار به کمک گروه مجاز میاد؟
11,843
اعجوبه‌های کوچک میخوان چی کار کنن؟
اعجوبه‌های کوچک میخوان چی کار کنن؟
19,253
چی تو سر گروه مُجاز میگذره؟
چی تو سر گروه مُجاز میگذره؟
2,701
استارت هیجان در قسمت دوم باشگاه مهارت عصرجدید
استارت هیجان در قسمت دوم باشگاه مهارت عصرجدید
1,251
هشتگ عصر جدید - فصل۲ - قسمت ۱۶
هشتگ عصر جدید - فصل۲ - قسمت ۱۶
2,773
فوتبال ۲۰ استعداد برتر ایران، چندچند شد بالاخره؟
فوتبال ۲۰ استعداد برتر ایران، چندچند شد بالاخره؟
4,581
این چند تا عجیب و غریب دوست ‌داشتنی چجوری تمرین میکنن؟
این چند تا عجیب و غریب دوست ‌داشتنی چجوری تمرین میکنن؟
20,893
چهره برجسته پرکاشن، اومده سراغ نسل ‌جدید !
چهره برجسته پرکاشن، اومده سراغ نسل ‌جدید !
2,340
سروش فرهمند چجوری تمرین میکنه؟
سروش فرهمند چجوری تمرین میکنه؟
1,769
عجیب و غریب های باحال عصرجدید میخوان چی کار کنن؟
عجیب و غریب های باحال عصرجدید میخوان چی کار کنن؟
7,944
سروش فرهمند تو محرم چه کرد؟
سروش فرهمند تو محرم چه کرد؟
2,230
مسابقه خوانندگی بین خواننده و نوازنده‌های عجیب عصرجدید
مسابقه خوانندگی بین خواننده و نوازنده‌های عجیب عصرجدید
12,871
خواننده خوشتیپ عصرجدید در چه حاله؟
خواننده خوشتیپ عصرجدید در چه حاله؟
7,049
استارت هیجان‌انگیز باشگاه مهارت عصرجدید
استارت هیجان‌انگیز باشگاه مهارت عصرجدید
1,476
هشتگ عصر جدید - فصل دوم - قسمت ۱۵
هشتگ عصر جدید - فصل دوم - قسمت ۱۵
4,186
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
7,986
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
5,820
احسان علیخانی، کدوم اجرا رو نجات داد؟
احسان علیخانی، کدوم اجرا رو نجات داد؟
29,642
دکتر بشیر، به کدوم اجرا رای نجات داد؟
دکتر بشیر، به کدوم اجرا رای نجات داد؟
15,082
رای نجات آریا به کی رسید؟
رای نجات آریا به کی رسید؟
16,070
در قسمت دهم، کدوم اجرا رای بیشتری آورد؟
در قسمت دهم، کدوم اجرا رای بیشتری آورد؟
8,885
انتخاب مردم از برنامه نهم، کدوم اجرا بود؟
انتخاب مردم از برنامه نهم، کدوم اجرا بود؟
6,895
از برنامه هشتم، کی رفت نیمه ‌نهایی؟
از برنامه هشتم، کی رفت نیمه ‌نهایی؟
6,850
لحظات نفسگیر اعلام نتیجه قسمت هفت
لحظات نفسگیر اعلام نتیجه قسمت هفت
8,536
در قسمت ششم، مردم به چه اجرایی رای دادند؟
در قسمت ششم، مردم به چه اجرایی رای دادند؟
7,984