گفتگو با اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران - مختصات جنگ اراده ها

۱۷۸

شبکه ۲
14 مرداد ماه 1399
23:07
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
پرونده ی ترک فعل وزیر اسبق راه و شهرسازی !
۱۵۷
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
بررسی ترک فعل مدیرانی که موجب ضرر شدند؟
۱۰۵
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
پرونده ی ارز های چهارهزار و دویستی !
۸۸
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
جزئیات دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران
۲۶۸
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
به بیمارستان مراجعه کنیم یا نه؟
۳۹۸
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
وضعیت بیمارستان ها چگونه است؟
۱۸۶
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
تا کِی باید اینقدر قربانی بدهیم؟
۳۳۴
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
آخرین خبرها از محدودیت ها و شیوه مقابله با کرونا
۴۷۴
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
محدودیت های شدیدتر چه محدودیت هایی هستند؟
۴۴۶
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
مقایسه میزان رعایت و تعداد موارد ابتلا به کرونا
۲۱۳
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۵ مکان با بیشترین ثبت شکایت
۱۵۳
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟
۲۸۳
افزایش تست های کرونا
افزایش تست های کرونا
۱۴۳
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
مرگ بالای ۳۰۰ نفر تا کِی؟!
۲۳۴
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
تاره ترین اخبار از تشدید دستورالعمل های کرونایی
۴۷۶
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
عدد و رقمی نگفته ام با مشکل مواجه شود !
۳۱۱
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع
۵۳۶
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۱۹
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
منابع طرح بسته هوشمند معیشتی
۲۱۵
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
۳۱۶
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
۱۹۲
تولید چرم از شترمرغ
تولید چرم از شترمرغ
۴۶۰
کرونا چه جایگاهی دارد؟
کرونا چه جایگاهی دارد؟
۲۷۲
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
۱۸۳
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
۱۴۲
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
۲۸۷
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
۸۲۶
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
۴۱۶
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
۵۴۶
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
۷۴۸