یک تکه از ماه - شهید عبدالحسین برونسی - ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

۲۰۵

شبکه اصفهان
12 مرداد ماه 1399
17:21
فاصله گذاری اجتماعی در داروخانه ها
فاصله گذاری اجتماعی در داروخانه ها
۹۰
دهه دیجیتال سازی
دهه دیجیتال سازی
۵۷
فاصله گذاری اجتماعی در انبار و سردخانه مواد غذایی
فاصله گذاری اجتماعی در انبار و سردخانه مواد غذایی
۶۲
رسم علم و پژوهش
رسم علم و پژوهش
۴۲
رسم اقتصاد
رسم اقتصاد
۲۸
آقای ایمنی - بخش ۳
آقای ایمنی - بخش ۳
۶۱
آقای ایمنی - بخش ۲
آقای ایمنی - بخش ۲
۲۸
آقای ایمنی - بخش ۱
آقای ایمنی - بخش ۱
۸۱
استفاده از دستکش یکبار مصرف
استفاده از دستکش یکبار مصرف
۶۴
نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گازسوز
نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گازسوز
۱۲۶
طرح ملی اصلاح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری
طرح ملی اصلاح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری
۵۲
باز بودن راه لوله بخاری
باز بودن راه لوله بخاری
۷۲
نکات ایمنی در هنگام استفاده از وسایل گازسوز
نکات ایمنی در هنگام استفاده از وسایل گازسوز
۳۴
اقدامات بهداشتی هنگام مراجعه برای سوخت گیری خودرو
اقدامات بهداشتی هنگام مراجعه برای سوخت گیری خودرو
۱۲۳
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز معاینه فنی خودرو
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز معاینه فنی خودرو
۶۲
فاصله گذاری اجتماعی در کارگاه های تولید مواد غذایی
فاصله گذاری اجتماعی در کارگاه های تولید مواد غذایی
۵۸
قانون مدیریت تعارض منافع
قانون مدیریت تعارض منافع
۳۲
گاز آباد
گاز آباد
۱۷۱
آمریکا پرچم دار ترور و وحشت
آمریکا پرچم دار ترور و وحشت
۱۳۲
فاصله گذاری اجتماعی دربانک ها
فاصله گذاری اجتماعی دربانک ها
۶۰
فاصله گذاری اجتماعی در آرایشگاه
فاصله گذاری اجتماعی در آرایشگاه
۷۱
گاز آباد - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
گاز آباد - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۹۲
پهپادهای ساخت ایران
پهپادهای ساخت ایران
۸۰
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز معاینه فنی خودرو
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز معاینه فنی خودرو
۶۴
فاصله گذاری اجتماعی در میادین میوه و تره بار
فاصله گذاری اجتماعی در میادین میوه و تره بار
۸۵
فاصله گذاری اجتماعی در آتش نشانی
فاصله گذاری اجتماعی در آتش نشانی
۶۰
فاصله گذاری اجتماعی بیرون از خانه
فاصله گذاری اجتماعی بیرون از خانه
۱۰۲
کمر درد غیراختصاصی
کمر درد غیراختصاصی
۵۰
ضدعفونی میوه و سبزیجات
ضدعفونی میوه و سبزیجات
۶۸
فاصله گذاری اجتماعی در فروشگاه های عرضه گوشت
فاصله گذاری اجتماعی در فروشگاه های عرضه گوشت
۴۵