رابطه ی پوشش انسان ها و احترام در جامعه

۲۸۴

شبکه ۵
۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹
۱۷:۰۲
رابطه ی فشار خون و مصرف آب قند
رابطه ی فشار خون و مصرف آب قند
۲۷۸
تعادل در فشار خون با گل گاو زبان
تعادل در فشار خون با گل گاو زبان
۲۱۱
ضرورت مصرف نمک در رژیم های فشار خون
ضرورت مصرف نمک در رژیم های فشار خون
۱۱۷
فشار خون بالا در سنین مختلف
فشار خون بالا در سنین مختلف
۱۱۳
مشکلات و عوارض افت فشار خون
مشکلات و عوارض افت فشار خون
۹۲
فشار خون قاتل خاموش
فشار خون قاتل خاموش
۱۰۷
طرز تهیه چیز کیک
طرز تهیه چیز کیک
۳۰۸
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
۲۴۸
نگرانی از ورود به دوران یائسگی
نگرانی از ورود به دوران یائسگی
۴۹۸
هورمون درمانی در یائسگی
هورمون درمانی در یائسگی
۲۸۰
تعریف یائسگی زودرس
تعریف یائسگی زودرس
۲۰۸
متوسط سن یائسگی در بانوان
متوسط سن یائسگی در بانوان
۲۸۵
طرز تهیه بستنی سنتی
طرز تهیه بستنی سنتی
۷۱۹
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
۶۰۴
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
۱,۳۹۲
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۱,۱۶۲
کاهش انتقال بیماری با زدن ماسک
کاهش انتقال بیماری با زدن ماسک
۴۴۶
شرایط ماسک زدن در مکانهای بسته
شرایط ماسک زدن در مکانهای بسته
۳۳۱
فرهنگ سازی در جامعه برای مقابله با کرونا
فرهنگ سازی در جامعه برای مقابله با کرونا
۱۶۷
گسترش کرونا با انکار افراد مبتلا به بیماری
گسترش کرونا با انکار افراد مبتلا به بیماری
۱۹۷
انکار شیوع کرونا در جامعه
انکار شیوع کرونا در جامعه
۱۹۳
طرز تهیه کیک فانتزی
طرز تهیه کیک فانتزی
۶۵۰
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۴۴۱
نشانه هایی از سالمند آزاری
نشانه هایی از سالمند آزاری
۳۱۶
چه مراقبینی می توانند آزار دهنده شوند
چه مراقبینی می توانند آزار دهنده شوند
۱۴۰
سندروم سالمند آزاری
سندروم سالمند آزاری
۹۶
سندروم دوران سالمندی
سندروم دوران سالمندی
۱۲۷
از همدیگر گره گشایی می کنیم
از همدیگر گره گشایی می کنیم
۷۹
آموزش دوخت کیف شیاری
آموزش دوخت کیف شیاری
۳۳۱
دستور پخت ترشی گورما
دستور پخت ترشی گورما
۳۱۵