مشکلات مردم در تهیه ماسک با قیمت مصوب

۴۵۸

شبکه ۲
۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
۲۳:۰۸
سیاست های اجرایی و پیشنهادات مجلس درباره مسئله جمعیت
سیاست های اجرایی و پیشنهادات مجلس درباره مسئله جمعیت
۱۲۸
مشکلات اقتصادی و بحران جمعیت
مشکلات اقتصادی و بحران جمعیت
۱۶۶
سیاست گذاری های تشویقی در مسئله جمعیت
سیاست گذاری های تشویقی در مسئله جمعیت
۷۰
تصویر کلی از مسئله جمعیت
تصویر کلی از مسئله جمعیت
۴۶
بحران جمعیت، تبعات و راهکارهای خروج
بحران جمعیت، تبعات و راهکارهای خروج
۱۱۹
نرخ رشد جمعیت در آینده
نرخ رشد جمعیت در آینده
۱۴۶
جمع بندی موضوع صنایع کوچک و متوسط
جمع بندی موضوع صنایع کوچک و متوسط
۱۵۴
قابل جمع بودن مدیریت شهرک های صنعتی با صنایع کوچک ؟
قابل جمع بودن مدیریت شهرک های صنعتی با صنایع کوچک ؟
۲۳۰
مجوز ها و کوتاه کردن فرآیند سرمایه گذاری
مجوز ها و کوتاه کردن فرآیند سرمایه گذاری
۷۶
رشد مصرف و رشد تولید
رشد مصرف و رشد تولید
۶۰
قطعی برق شهرک ها از زبان سید علی صدری
قطعی برق شهرک ها از زبان سید علی صدری
۵۱
قطعی برق شهرک های صنعتی
قطعی برق شهرک های صنعتی
۲۲۸
مشکل دار بودن زیر ساخت های شهرک های صنعتی
مشکل دار بودن زیر ساخت های شهرک های صنعتی
۶۸
برنامه تامین مواد اولیه واحد های صنعتی
برنامه تامین مواد اولیه واحد های صنعتی
۴۷
مشکلات  صنایع کوچک و متوسط
مشکلات صنایع کوچک و متوسط
۲۰۳
گفتگو با تولیدکننده سی تی اسکن داخلی
گفتگو با تولیدکننده سی تی اسکن داخلی
۱۹۳
مدیریت غلط یا مدیریت اسیر تفکر سنتی حاکم بر فضا اقتصادی
مدیریت غلط یا مدیریت اسیر تفکر سنتی حاکم بر فضا اقتصادی
۹۰
مشکلات شرکت های دانش بنیان در کشور
مشکلات شرکت های دانش بنیان در کشور
۱۲۸
سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالصی داخلی
سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالصی داخلی
۷۵
مشکلات کسب و کارهای دانش بنیان
مشکلات کسب و کارهای دانش بنیان
۲۰۷
سفر آقای مکرون به بیروت
سفر آقای مکرون به بیروت
۲۹۶
ارتباط با بیروت - تحلیل استفعا دولت لبنان
ارتباط با بیروت - تحلیل استفعا دولت لبنان
۴۷۳
چرا حسن دیاب به هدف خود نرسید ?
چرا حسن دیاب به هدف خود نرسید ?
۲۸۹
نتیجه استفعا دولت لبنان
نتیجه استفعا دولت لبنان
۱۳۹
بررسی تحولات لبنان
بررسی تحولات لبنان
۵۴۱
آمار واردات موز در ۵ ماه اخیر
آمار واردات موز در ۵ ماه اخیر
۳۲۸
برنامه رعایت تولید مشخص موز
برنامه رعایت تولید مشخص موز
۲۲۶
گفتگو با استانداری سیستان و بلوچستان - توسعه میوه های گرمسیری
گفتگو با استانداری سیستان و بلوچستان - توسعه میوه های گرمسیری
۴۱۱
واردات یا تولید موز؟
واردات یا تولید موز؟
۶۱۶
علل توسعه نیافتن کشت موز در ایران
علل توسعه نیافتن کشت موز در ایران
۱۲۵