اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)

70,344

شبکه ۳
12 مرداد ماه 1399
00:47
مرحله نیمه نهایی ، به زودی
مرحله نیمه نهایی ، به زودی
1,232
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
11,527
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
8,917
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
41,170
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
52,030
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
18,708
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
16,328
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
23,996
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
10,988
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
35,081
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
34,248
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
51,933
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
63,447
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
31,172
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
49,516
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
24,248
یک برزیلی در عصرجدید!!
یک برزیلی در عصرجدید!!
37,143
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
32,826
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
49,321
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
53,893
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
48,446
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
43,101
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
23,944
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
32,700
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
52,742
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
56,720
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
30,747
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
41,198
حال محشری پیدا می کنین با این آهنگ کردی. محشر بود !
حال محشری پیدا می کنین با این آهنگ کردی. محشر بود !
55,951
شرکت کننده عصر جدید، مخترع چیزهای عجیبی بوده !
شرکت کننده عصر جدید، مخترع چیزهای عجیبی بوده !
27,841