اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)

37,081

شبکه ۳
12 مرداد ماه 1399
00:00
مرحله نیمه نهایی ، به زودی
مرحله نیمه نهایی ، به زودی
1,236
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
11,245
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
8,622
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
41,108
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
51,786
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
18,660
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
16,298
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
23,959
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
10,963
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
35,017
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
34,209
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
51,886
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
63,369
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
31,154
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
49,448
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
24,228
یک برزیلی در عصرجدید!!
یک برزیلی در عصرجدید!!
37,098
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
32,810
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
49,291
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
53,875
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
48,415
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
43,073
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
23,927
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
32,638
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
52,611
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
56,672
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
30,732
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
41,188
حال محشری پیدا می کنین با این آهنگ کردی. محشر بود !
حال محشری پیدا می کنین با این آهنگ کردی. محشر بود !
55,912
شرکت کننده عصر جدید، مخترع چیزهای عجیبی بوده !
شرکت کننده عصر جدید، مخترع چیزهای عجیبی بوده !
27,823