ترانه یه آدم جدید از رضا شیری

۲۵۵

شبکه شما
۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
۱۸:۰۶
ترانه بیست هزار آرزو از محسن چاووشی
ترانه بیست هزار آرزو از محسن چاووشی
۸۰
ترانه جان منی از زندوکیلی
ترانه جان منی از زندوکیلی
۸
اجرای زنده امید جهان
اجرای زنده امید جهان
۸
ترانه یا الله یا خدا از محمود جهان
ترانه یا الله یا خدا از محمود جهان
۸
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
۱۳۹
ترانه میخندم از علی رهبری
ترانه میخندم از علی رهبری
۱۸۱
اجرای زنده حامد سلیمی
اجرای زنده حامد سلیمی
۱۳۵
ترانه لیلانا از سینا جوانشیر
ترانه لیلانا از سینا جوانشیر
۹۵
ترانه عاشقم کرده از بهنام بانی
ترانه عاشقم کرده از بهنام بانی
۱۸۸
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
۱۲۰
ترانه ای از چنگیز حبیبیان
ترانه ای از چنگیز حبیبیان
۲۰۹
ترانه بی تو امشب از بهنام صفوی
ترانه بی تو امشب از بهنام صفوی
۱۵۰
ترانه طالبا از ابوالحسن خوشرو
ترانه طالبا از ابوالحسن خوشرو
۸۸
ترانه های امروز در ترانه باران
ترانه های امروز در ترانه باران
۱۱۹
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
۲۰۳
نظرسنجی مردمی ترانه ها
نظرسنجی مردمی ترانه ها
۳۱۴
ترانه ملک ها از بهروز شبستری
ترانه ملک ها از بهروز شبستری
۲۱۷
ترانه دلم گرفته ای رفیق از گرشا رضایی
ترانه دلم گرفته ای رفیق از گرشا رضایی
۴۱۱
ترانه جینگ و جینگه از حامد فقیهی
ترانه جینگ و جینگه از حامد فقیهی
۳۸۳
ترانه عطر تو از حجت اشرف زاده
ترانه عطر تو از حجت اشرف زاده
۶۵۱
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
۹۰
ترانه بزران از ایرج رحمانپور
ترانه بزران از ایرج رحمانپور
۳۱۸
ترانه عشق یعنی از فریدون آسرایی
ترانه عشق یعنی از فریدون آسرایی
۵۳۷
ترانه نیمه ی جان از حمید هیراد
ترانه نیمه ی جان از حمید هیراد
۳۵۵
ترانه بلم رون از حسن جهان
ترانه بلم رون از حسن جهان
۱۸۹
جدول نظرسنجی ترانه های منتخب
جدول نظرسنجی ترانه های منتخب
۱۸۴
ترانه آغ چیچک لر از نادر جوادی
ترانه آغ چیچک لر از نادر جوادی
۲۹۸
ترانه های امروز در ترانه باران
ترانه های امروز در ترانه باران
۷۳۵
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۱۲