ضرورت وجود راهنما و الگو برای کودکان

۱۱,۳۵۸

شبکه ۵
۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
۱۷:۵۵
رویکرد دیجیتال اپیدمیولوژی در مقابله با کرونا
رویکرد دیجیتال اپیدمیولوژی در مقابله با کرونا
۲۲۸
نکاتی در مورد کرونا که کمتر مورد توجه است
نکاتی در مورد کرونا که کمتر مورد توجه است
۱۷۴
تاثیرات مختلف کرونا در شرایط مختلف
تاثیرات مختلف کرونا در شرایط مختلف
۱۱۹
روش مدیریت کرونا در ایران
روش مدیریت کرونا در ایران
۱۴۰
دستور پخت کوکوی ماش
دستور پخت کوکوی ماش
۴۷۵
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
۲۱۲
رابطه ی فشار خون و مصرف آب قند
رابطه ی فشار خون و مصرف آب قند
۳۹۷
تعادل در فشار خون با گل گاو زبان
تعادل در فشار خون با گل گاو زبان
۲۹۷
ضرورت مصرف نمک در رژیم های فشار خون
ضرورت مصرف نمک در رژیم های فشار خون
۱۶۱
فشار خون بالا در سنین مختلف
فشار خون بالا در سنین مختلف
۱۳۷
مشکلات و عوارض افت فشار خون
مشکلات و عوارض افت فشار خون
۱۵۵
فشار خون قاتل خاموش
فشار خون قاتل خاموش
۱۴۱
طرز تهیه چیز کیک
طرز تهیه چیز کیک
۴۷۰
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
۳۹۳
نگرانی از ورود به دوران یائسگی
نگرانی از ورود به دوران یائسگی
۵۳۶
هورمون درمانی در یائسگی
هورمون درمانی در یائسگی
۳۱۵
تعریف یائسگی زودرس
تعریف یائسگی زودرس
۲۲۲
متوسط سن یائسگی در بانوان
متوسط سن یائسگی در بانوان
۳۰۰
طرز تهیه بستنی سنتی
طرز تهیه بستنی سنتی
۸۴۰
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
۶۹۳
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
۱,۴۶۰
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۱,۱۸۹
کاهش انتقال بیماری با زدن ماسک
کاهش انتقال بیماری با زدن ماسک
۴۵۷
شرایط ماسک زدن در مکانهای بسته
شرایط ماسک زدن در مکانهای بسته
۳۴۴
فرهنگ سازی در جامعه برای مقابله با کرونا
فرهنگ سازی در جامعه برای مقابله با کرونا
۱۷۰
گسترش کرونا با انکار افراد مبتلا به بیماری
گسترش کرونا با انکار افراد مبتلا به بیماری
۲۰۰
انکار شیوع کرونا در جامعه
انکار شیوع کرونا در جامعه
۱۹۸
طرز تهیه کیک فانتزی
طرز تهیه کیک فانتزی
۶۹۲
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۴۶۲
نشانه هایی از سالمند آزاری
نشانه هایی از سالمند آزاری
۳۲۴