گفتگو با محمد مرتازی - کارآفرین تزریق پلاستیک

۳۲۳

شبکه ۱
۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
۱۶:۰۲
پرورش پسته صفر تا صد
پرورش پسته صفر تا صد
۱۲۹
شروع کار تولید پسته توسط آقای حسینی
شروع کار تولید پسته توسط آقای حسینی
۱۱۷
محمد حسینی محمدآبادی - تولید کننده و مزرعه دار پسته
محمد حسینی محمدآبادی - تولید کننده و مزرعه دار پسته
۷۷
محمد حسین محمدآبادی
محمد حسین محمدآبادی
۱۰۱
محمد قلیزاده - طراحی و تولید درب آسان بازشو
محمد قلیزاده - طراحی و تولید درب آسان بازشو
۸۴
مصطفی حیدری - کارآفرین
مصطفی حیدری - کارآفرین
۴۵
محمد قلیزاده-۱۴ مرداد ۱۳۹۹
محمد قلیزاده-۱۴ مرداد ۱۳۹۹
۱۶۳
مائده ملکی - تولید کننده ظروف و زیورآلات برنجی
مائده ملکی - تولید کننده ظروف و زیورآلات برنجی
۳۰۷
مجید ربیع زاده - مائده ملکی - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
مجید ربیع زاده - مائده ملکی - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
۳۷۶
محمد ربیع زاده  -  پرورش ماهی در قفس
محمد ربیع زاده - پرورش ماهی در قفس
۱۵۲
علی حبیبی - تولید کننده عطر دست ساز
علی حبیبی - تولید کننده عطر دست ساز
۳۱۱
شاهین خوشنویسان - تولیدکننده مواد ضدعفونی
شاهین خوشنویسان - تولیدکننده مواد ضدعفونی
۱۷۶
شاهین خوشنویسان - علی حبیبی
شاهین خوشنویسان - علی حبیبی
۱۶۹
گفتگو با حامد تاج الدین - کارآفرین
گفتگو با حامد تاج الدین - کارآفرین
۳۱۸
مصطفی اسدی اولین تولید کننده چشمی ساختمان
مصطفی اسدی اولین تولید کننده چشمی ساختمان
۲۰۶
حامد تاج الدین-محمدرضا مرتازی-۱۱ مرداد ۱۳۹۹
حامد تاج الدین-محمدرضا مرتازی-۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۲۱۵
هادی قزاقی
هادی قزاقی
۲۸۶
ابوالفضل ملکان - مرجان چگنی - ۷ مرداد ۱۳۹۹
ابوالفضل ملکان - مرجان چگنی - ۷ مرداد ۱۳۹۹
۵۹۰
محمد شریفی - حسن رنجبر وزیری
محمد شریفی - حسن رنجبر وزیری
۴۶۷
الهام ورزندیان-محمد تاج آبادی-۵ مرداد ۱۳۹۹
الهام ورزندیان-محمد تاج آبادی-۵ مرداد ۱۳۹۹
۷۷۷
میثم دادخواه - میلاد شمسی - ۴ مرداد ۱۳۹۹
میثم دادخواه - میلاد شمسی - ۴ مرداد ۱۳۹۹
۴۳۲
مهدی یوسفی فر - ۱ مرداد ۱۳۹۹
مهدی یوسفی فر - ۱ مرداد ۱۳۹۹
۱,۵۷۷
وحید رحیمیان - امیرمحمد جعفرزاده
وحید رحیمیان - امیرمحمد جعفرزاده
۵۵۸
مجید رحیمی نژاد - علی علیان- ۳۰ تیر ۱۳۹۹
مجید رحیمی نژاد - علی علیان- ۳۰ تیر ۱۳۹۹
۳۷۷
حمیرا امن زاده - حسین پورحاتمی - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
حمیرا امن زاده - حسین پورحاتمی - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
۳۱۷
مهرداد عالی پور - محمدرضا صابری - ۲۸ تیر ۱۳۹۹
مهرداد عالی پور - محمدرضا صابری - ۲۸ تیر ۱۳۹۹
۷۱۷
غلامرضا شاکر
غلامرضا شاکر
۹۵۵
محمدحسین اسمایی-۲۴ تیر ۱۳۹۹
محمدحسین اسمایی-۲۴ تیر ۱۳۹۹
۴۴۸
محمدهادی مقدم - سید سعید موسوی - ۲۳ تیر ۱۳۹۹
محمدهادی مقدم - سید سعید موسوی - ۲۳ تیر ۱۳۹۹
۴۸۰