گفتگو با حامد تاج الدین - کارآفرین

۲۷۸

شبکه ۱
۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
۱۶:۰۸
مائده ملکی - تولید کننده ظروف و زیورآلات برنجی
مائده ملکی - تولید کننده ظروف و زیورآلات برنجی
۴۱
مجید ربیع زاده - مائده ملکی - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
مجید ربیع زاده - مائده ملکی - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
۱۱۵
محمد ربیع زاده  -  پرورش ماهی در قفس
محمد ربیع زاده - پرورش ماهی در قفس
۳۰
علی حبیبی - تولید کننده عطر دست ساز
علی حبیبی - تولید کننده عطر دست ساز
۲۳۴
شاهین خوشنویسان - تولیدکننده مواد ضدعفونی
شاهین خوشنویسان - تولیدکننده مواد ضدعفونی
۱۳۱
شاهین خوشنویسان - علی حبیبی
شاهین خوشنویسان - علی حبیبی
۱۴۳
مصطفی اسدی اولین تولید کننده چشمی ساختمان
مصطفی اسدی اولین تولید کننده چشمی ساختمان
۱۸۸
گفتگو با محمد مرتازی - کارآفرین تزریق پلاستیک
گفتگو با محمد مرتازی - کارآفرین تزریق پلاستیک
۳۰۲
حامد تاج الدین-محمدرضا مرتازی-۱۱ مرداد ۱۳۹۹
حامد تاج الدین-محمدرضا مرتازی-۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۹۵
هادی قزاقی
هادی قزاقی
۲۷۹
ابوالفضل ملکان - مرجان چگنی - ۷ مرداد ۱۳۹۹
ابوالفضل ملکان - مرجان چگنی - ۷ مرداد ۱۳۹۹
۵۶۲
محمد شریفی - حسن رنجبر وزیری
محمد شریفی - حسن رنجبر وزیری
۴۵۵
الهام ورزندیان-محمد تاج آبادی-۵ مرداد ۱۳۹۹
الهام ورزندیان-محمد تاج آبادی-۵ مرداد ۱۳۹۹
۷۶۰
میثم دادخواه - میلاد شمسی - ۴ مرداد ۱۳۹۹
میثم دادخواه - میلاد شمسی - ۴ مرداد ۱۳۹۹
۴۱۶
مهدی یوسفی فر - ۱ مرداد ۱۳۹۹
مهدی یوسفی فر - ۱ مرداد ۱۳۹۹
۱,۵۴۹
وحید رحیمیان - امیرمحمد جعفرزاده
وحید رحیمیان - امیرمحمد جعفرزاده
۵۴۸
مجید رحیمی نژاد - علی علیان- ۳۰ تیر ۱۳۹۹
مجید رحیمی نژاد - علی علیان- ۳۰ تیر ۱۳۹۹
۳۶۶
حمیرا امن زاده - حسین پورحاتمی - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
حمیرا امن زاده - حسین پورحاتمی - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
۳۰۵
مهرداد عالی پور - محمدرضا صابری - ۲۸ تیر ۱۳۹۹
مهرداد عالی پور - محمدرضا صابری - ۲۸ تیر ۱۳۹۹
۷۰۶
غلامرضا شاکر
غلامرضا شاکر
۹۳۷
محمدحسین اسمایی-۲۴ تیر ۱۳۹۹
محمدحسین اسمایی-۲۴ تیر ۱۳۹۹
۴۳۲
محمدهادی مقدم - سید سعید موسوی - ۲۳ تیر ۱۳۹۹
محمدهادی مقدم - سید سعید موسوی - ۲۳ تیر ۱۳۹۹
۴۷۵
سعید تاجدینی - مسعود کبورانی
سعید تاجدینی - مسعود کبورانی
۵۷۴
حسین شمالی-احمدآباد سپهری نیک-۲۱ تیر ۱۳۹۹
حسین شمالی-احمدآباد سپهری نیک-۲۱ تیر ۱۳۹۹
۴۷۷
محمدمهدی کامکار آملی-۱۸ تیر ۱۳۹۹
محمدمهدی کامکار آملی-۱۸ تیر ۱۳۹۹
۴۹۲
بهمن ابراهیمی حسین زاده - طاهر عرب - ۱۷ تیر ۱۳۹۹
بهمن ابراهیمی حسین زاده - طاهر عرب - ۱۷ تیر ۱۳۹۹
۸۲۴
نازنین دانشور - کامبیز جوادی اصل
نازنین دانشور - کامبیز جوادی اصل
۶۶۳
سید دانیال حسینی- وحید سلیمانی  - ۱۵ تیر ۱۳۹۹
سید دانیال حسینی- وحید سلیمانی - ۱۵ تیر ۱۳۹۹
۱,۲۲۹
علی اصغر اسماعیل پور - نیره سادات عبداللهی مقدم - ۱۴ تیر ۱۳۹۹
علی اصغر اسماعیل پور - نیره سادات عبداللهی مقدم - ۱۴ تیر ۱۳۹۹
۴۲۵