مصطفی اسدی اولین تولید کننده چشمی ساختمان

۱۸۸

شبکه ۱
۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
۱۶:۰۲
پرورش پسته صفر تا صد
پرورش پسته صفر تا صد
۱۰۵
شروع کار تولید پسته توسط آقای حسینی
شروع کار تولید پسته توسط آقای حسینی
۹۷
محمد حسینی محمدآبادی - تولید کننده و مزرعه دار پسته
محمد حسینی محمدآبادی - تولید کننده و مزرعه دار پسته
۶۷
محمد حسین محمدآبادی
محمد حسین محمدآبادی
۸۶
محمد قلیزاده - طراحی و تولید درب آسان بازشو
محمد قلیزاده - طراحی و تولید درب آسان بازشو
۸۳
مصطفی حیدری - کارآفرین
مصطفی حیدری - کارآفرین
۴۳
محمد قلیزاده-۱۴ مرداد ۱۳۹۹
محمد قلیزاده-۱۴ مرداد ۱۳۹۹
۱۶۲
مائده ملکی - تولید کننده ظروف و زیورآلات برنجی
مائده ملکی - تولید کننده ظروف و زیورآلات برنجی
۲۹۹
مجید ربیع زاده - مائده ملکی - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
مجید ربیع زاده - مائده ملکی - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
۳۷۳
محمد ربیع زاده  -  پرورش ماهی در قفس
محمد ربیع زاده - پرورش ماهی در قفس
۱۵۰
علی حبیبی - تولید کننده عطر دست ساز
علی حبیبی - تولید کننده عطر دست ساز
۳۰۷
شاهین خوشنویسان - تولیدکننده مواد ضدعفونی
شاهین خوشنویسان - تولیدکننده مواد ضدعفونی
۱۷۴
شاهین خوشنویسان - علی حبیبی
شاهین خوشنویسان - علی حبیبی
۱۶۷
گفتگو با حامد تاج الدین - کارآفرین
گفتگو با حامد تاج الدین - کارآفرین
۳۱۸
گفتگو با محمد مرتازی - کارآفرین تزریق پلاستیک
گفتگو با محمد مرتازی - کارآفرین تزریق پلاستیک
۳۳۲
حامد تاج الدین-محمدرضا مرتازی-۱۱ مرداد ۱۳۹۹
حامد تاج الدین-محمدرضا مرتازی-۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۲۱۴
هادی قزاقی
هادی قزاقی
۲۸۵
ابوالفضل ملکان - مرجان چگنی - ۷ مرداد ۱۳۹۹
ابوالفضل ملکان - مرجان چگنی - ۷ مرداد ۱۳۹۹
۵۹۰
محمد شریفی - حسن رنجبر وزیری
محمد شریفی - حسن رنجبر وزیری
۴۶۷
الهام ورزندیان-محمد تاج آبادی-۵ مرداد ۱۳۹۹
الهام ورزندیان-محمد تاج آبادی-۵ مرداد ۱۳۹۹
۷۷۷
میثم دادخواه - میلاد شمسی - ۴ مرداد ۱۳۹۹
میثم دادخواه - میلاد شمسی - ۴ مرداد ۱۳۹۹
۴۳۲
مهدی یوسفی فر - ۱ مرداد ۱۳۹۹
مهدی یوسفی فر - ۱ مرداد ۱۳۹۹
۱,۵۷۶
وحید رحیمیان - امیرمحمد جعفرزاده
وحید رحیمیان - امیرمحمد جعفرزاده
۵۵۸
مجید رحیمی نژاد - علی علیان- ۳۰ تیر ۱۳۹۹
مجید رحیمی نژاد - علی علیان- ۳۰ تیر ۱۳۹۹
۳۷۷
حمیرا امن زاده - حسین پورحاتمی - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
حمیرا امن زاده - حسین پورحاتمی - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
۳۱۷
مهرداد عالی پور - محمدرضا صابری - ۲۸ تیر ۱۳۹۹
مهرداد عالی پور - محمدرضا صابری - ۲۸ تیر ۱۳۹۹
۷۱۷
غلامرضا شاکر
غلامرضا شاکر
۹۵۵
محمدحسین اسمایی-۲۴ تیر ۱۳۹۹
محمدحسین اسمایی-۲۴ تیر ۱۳۹۹
۴۴۶
محمدهادی مقدم - سید سعید موسوی - ۲۳ تیر ۱۳۹۹
محمدهادی مقدم - سید سعید موسوی - ۲۳ تیر ۱۳۹۹
۴۸۰