معرفی کتاب - بازیگری سینما

3,578

شبکه ۳
11 مرداد ماه 1399
03:15
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۲۸۰
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
۸۱۵
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۱۷۴
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۳۰
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۱۲
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۵۶۲
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۱۶۹
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۰۳
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۱۷۰
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۷۳۵
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۳۹
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۱۳
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۱۹۹
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۴۱
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۱۸۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۳۴
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۴۰
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۶۱
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۳۵
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۳۱
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۰۵
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۹۵۱
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,558
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,106
میز مستند تلویزیونی
میز مستند تلویزیونی
۷۸۳
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
۶۰۱
۴ مهر ۱۳۹۹
۴ مهر ۱۳۹۹
1,067
پول کثیف در سینما !
پول کثیف در سینما !
۵۳۳
سکانسی از سفر به چزابه
سکانسی از سفر به چزابه
1,019
نقد سفر به چزابه
نقد سفر به چزابه
۹۵۸