گفتگو با مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی کشور

۵۰۲

شبکه ۳
11 مرداد ماه 1399
00:56
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
۸۴۸
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۶۳۶
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
7,854
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
1,061
سینمای کودک در نابودی !
سینمای کودک در نابودی !
۳۲۵
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۶۹۸
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۸۷
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
1,085
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۲۵۰
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۸۳
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۴۳
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۶۸۹
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۲۲۹
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۵۳
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۲۱۷
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,011
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۶۹
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۲۷
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۲۰
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۵۹
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۲۰۵
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۹۸
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۷۷
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۸۴
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۷۰
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۵۲
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۲۸
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
1,193
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,584
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,184