میز تخصصی - اکران سینما در شرایط کرونایی

۳۸۱

شبکه ۳
11 مرداد ماه 1399
00:25
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۲۴
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
۸۸۱
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۱۹۹
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۵۳
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۱۷
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۵۹۹
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۱۸۲
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۱۹
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۱۸۱
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۸۵۳
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۴۴
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۱۶
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۰۳
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۴۵
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۱۹۲
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۵۵
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۴۹
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۶۷
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۴۸
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۴۰
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۱۴
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
1,037
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,563
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,121
میز مستند تلویزیونی
میز مستند تلویزیونی
۷۸۷
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
۶۰۹
۴ مهر ۱۳۹۹
۴ مهر ۱۳۹۹
1,083
پول کثیف در سینما !
پول کثیف در سینما !
۵۳۸
سکانسی از سفر به چزابه
سکانسی از سفر به چزابه
1,024
نقد سفر به چزابه
نقد سفر به چزابه
۹۶۴