۱۱ مرداد ۱۳۹۹

۷۶۳

شبکه ۳
11 مرداد ماه 1399
00:19
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
۸۳۶
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۶۲۹
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
7,844
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
1,054
سینمای کودک در نابودی !
سینمای کودک در نابودی !
۳۱۷
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۶۸۳
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۸۶
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
1,078
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۲۵۰
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۸۳
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۴۲
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۶۸۸
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۲۲۹
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۵۲
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۲۱۶
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,006
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۶۸
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۲۶
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۲۰
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۵۹
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۲۰۵
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۹۷
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۷۷
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۸۴
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۷۰
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۵۲
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۲۸
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
1,188
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,583
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,181