بیش از ۱۲ هزار نفر از کارکنان ارتش در امر مقابله با کرونا کمک می‌کنند

۸۴۵

شبکه ۱
4 مرداد ماه 1399
19:04