میثم دادخواه - میلاد شمسی - ۴ مرداد ۱۳۹۹

۵۷۷

شبکه ۱
4 مرداد ماه 1399
15:54
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
۵۸
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
۹۲
خمیر بازی اسلایم ؟!
خمیر بازی اسلایم ؟!
۶۷
پلتفرم آموزش آنلاین
پلتفرم آموزش آنلاین
۳۵
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۰۹
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
۳۴
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
۶۹
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
۶۴
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۳۸
شروع کار تولید مواد غذایی آبزی
شروع کار تولید مواد غذایی آبزی
۵۳
تولیدکننده درپوش های ایزوله
تولیدکننده درپوش های ایزوله
۱۹
اختراع درپوش ایزوله !
اختراع درپوش ایزوله !
۳۳
تولید ظروف پذیرایی
تولید ظروف پذیرایی
۸۷
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
۱۰۶
علی رجبی - مهدی قجری
علی رجبی - مهدی قجری
۲۱۲
تولیدکننده تجهیزات آبیاری کشاورزی
تولیدکننده تجهیزات آبیاری کشاورزی
۷۸
شروع کار تولید تجهیزات آبیاری کشاورزی
شروع کار تولید تجهیزات آبیاری کشاورزی
۱۰۴
تولیدکننده ویلچر مکانیکی
تولیدکننده ویلچر مکانیکی
۶۱
شروع کار تولید ویلچر مکانیکی
شروع کار تولید ویلچر مکانیکی
۶۷
تولیدکننده کشمش
تولیدکننده کشمش
۷۳
تولیدکننده الکترو پمپ های طبقاتی
تولیدکننده الکترو پمپ های طبقاتی
۳۹
رسول رحمانی-محمدرضا احمدیان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
رسول رحمانی-محمدرضا احمدیان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
۱۶۵
شروع کار تولید کشمش
شروع کار تولید کشمش
۷۹
چرا دوچرخه برقی؟!
چرا دوچرخه برقی؟!
۲۳۹
تولیدکننده دوچرخه برقی
تولیدکننده دوچرخه برقی
۱۲۸
منصور بهرامی - حسین همازاده - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
منصور بهرامی - حسین همازاده - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۸۱
شروع کار تولید دوچرخه برقی
شروع کار تولید دوچرخه برقی
۱۳۵
تولیدکننده سوسیس و کالباس سالم!
تولیدکننده سوسیس و کالباس سالم!
۱۲۶
شروع کار تولید سوسیس و کالباس سالم
شروع کار تولید سوسیس و کالباس سالم
۱۳۱
شروع کار تولید صنایع دستی مدرن
شروع کار تولید صنایع دستی مدرن
۲۹۵