گفتگو با خانم دکتر سادات در خصوص گذشته زندگی و تحصیلات او

۳۹۴

شبکه ۲
4 مرداد ماه 1399
11:10
من معلمم خانمم چوپان گوسفندان
من معلمم خانمم چوپان گوسفندان
۱۴۶
یه محله فقط بچه های خانواده ایرانمنش باریزی
یه محله فقط بچه های خانواده ایرانمنش باریزی
۱۸۸
۳ آبان ۱۳۹۹
۳ آبان ۱۳۹۹
۱۲۸
سخنرانی سردار اشتری
سخنرانی سردار اشتری
۱۴۸
رزمایش افزایش توان پلیس راهور ناجا
رزمایش افزایش توان پلیس راهور ناجا
۲۰۰
شهید محمد حسین دانشمندی
شهید محمد حسین دانشمندی
۱۰۱
چگونه شهید شدن؟
چگونه شهید شدن؟
۷۳
شرح شهادت شهید میلاد خسروی
شرح شهادت شهید میلاد خسروی
۱۱۷
شهید میلاد خسروی
شهید میلاد خسروی
۹۰
۳۰ مهر ۱۳۹۹
۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۷۸
داستان شهید کرمپور
داستان شهید کرمپور
۱۴۷
با اخلالگران ارزی چیکار کردید؟
با اخلالگران ارزی چیکار کردید؟
۱۳۳
نقش امنیت پلیس امنیت اقتصادی در کنترل کردن دارو
نقش امنیت پلیس امنیت اقتصادی در کنترل کردن دارو
۶۶
مهمترین کار پلیس امنیت اقتصادی کجا بوده و هست؟
مهمترین کار پلیس امنیت اقتصادی کجا بوده و هست؟
۵۷
کار پلیس امنیت اقتصادی چیست؟
کار پلیس امنیت اقتصادی چیست؟
۸۱
۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۹ مهر ۱۳۹۹
۳۲۸
کوهنوردی رو از کجا یاد گرفتید؟
کوهنوردی رو از کجا یاد گرفتید؟
۱۲۷
خانواده ای با فتح صد قله
خانواده ای با فتح صد قله
۲۳۲
مردم ناراضی اند از پلیس
مردم ناراضی اند از پلیس
۱۶۳
پلیس پیشگیری در خط مقدم
پلیس پیشگیری در خط مقدم
۷۲
نیروی پیشگیری انتظامی چیست وکجاست؟
نیروی پیشگیری انتظامی چیست وکجاست؟
۸۱
۲۸ مهر ۱۳۹۹
۲۸ مهر ۱۳۹۹
۱۵۲
چیکار می کنی؟
چیکار می کنی؟
۱۴۷
سالمندان نباید مشکل معیشت داشته باشند
سالمندان نباید مشکل معیشت داشته باشند
۷۳
سالمندی یعنی شاخص توسعه و سلامتی
سالمندی یعنی شاخص توسعه و سلامتی
۶۱
تمام سالمندان بیمار هستند؟
تمام سالمندان بیمار هستند؟
۵۳
۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۷ مهر ۱۳۹۹
۳۸۳
آسیب اطلاعات در عملکرد مردم
آسیب اطلاعات در عملکرد مردم
۱۲۹
روان همه ما ناراحته
روان همه ما ناراحته
۱۱۷
امنیت در خانواده
امنیت در خانواده
۹۱